Já Ísland auglýsir eftir traustum og kraftmiklum einstaklingi í ábyrgðarmikið og krefjandi hugsjónastarf. Leitað er að öflugum leiðtoga og einlægum Evrópusinna.
Viðkomandi þarf að búa yfir góðri þekkingu á gangverki stjórnmála og fjölmiðla og hafa reynslu af félagsstörfum.

Starfssvið

• Samskipti við fjölmiðla, opinbera aðila og hagsmunaaðila
• Samskipti við félagsmenn
• Skipulagning viðburða
• Efnisöflun og skrif á greinum og fréttatilkynningum
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla í sviði fjölmiðla, almannatengsla eða stjórnmála er kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
• Geta til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði

Umsjón með umsóknarferlinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)
og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.