Samstaða um þjóðarhagsmuni – opinn fundur í Hörpunni

Staðsetning
HARPA - Norðurljósasalur
Austurbakki 2, 101 Reykjavík.
desember 4, 2012
kl. 17:00:00 til 18:00:00.


SAMSTAÐA UM ÞJÓÐARHAGSMUNI

„Við skorum því á fólkið í landinu að taka höndum saman um öfgalaus viðhorf, að beita áhrifum sínum til að þrýsta á stjórnmálaflokkana og treysta samstöðu um þjóðarhagsmuni, festu í alþjóðasamskiptum og eflingu hagstjórnar á Íslandi.“

Opinn fundur þriðjudaginn 4. desember kl. 17 – 18 í Norðurljósasal Hörpu

Stutt erindi:

Stefanía Magnúsdóttir fv. formaður Landssambands verslunarmanna
Guðmundur Kristjánsson, útgerðarmaður, Brim hf.
Hugrún Dögg Árnadóttir, framkvæmdastjóri KronKron
Jóhann R. Benediktsson, framkvæmdastjóri HBT
Jónína Bjartmarz, lögmaður og athafnakona

Fundarstjóri  er  Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóri Talnakönnunar

Til fundarins er boðið öllum þeim sem telja sig eiga samleið með þeim sem undirrituðu þessa yfirlýsingu á fundi þann 2. október 2012:

„Mikilvægasta verkefni íslenskra stjórnmála er að tryggja sambærileg lífskjör og í grannlöndum. Við ungu fólki á Íslandi blasir hins vegar framtíð með lægri launum, dýrara lánsfé, minna athafnafrelsi og veikara velferðarkerfi. Þessari framtíðarsýn þarf að breyta.

Fyrirsjáanlegt er að Ísland muni búa við takmarkanir á viðskiptafrelsi um langa framtíð verði ekkert að gert.

Þær hugmyndir sem uppi eru um nýtt form gjaldeyrishafta sýna – svo að ekki verður um villst – að óbreytt staða er óhugsandi og endurskoðun samningsins um Evrópska efnahagssvæðið er óhjákvæmileg.

Stöðu Íslands á innri markaðnum verður að styrkja og jafna samkeppnisstöðu við nágrannalönd. Því er nauðsynlegt að ná breiðri samstöðu um þessi brýnustu markmið:

  • Agaða hagstjórn sem samræmi stefnuna í ríkisfjármálum og málefnum atvinnuveganna markmiðinu um fjármálastöðugleika og upptöku nothæfs gjaldmiðils.
  • Traustan pólitískan stuðning við efnahagsmarkmiðin og aðildarviðræður við Evrópusambandið. Einungis þannig næst fram eins hagstæður samningur og mögulegt er, sem þjóðin tekur síðar afstöðu til.
  • Nýja raunhæfa áætlun um aðildarviðræðurnar með hliðsjón af aðstæðum hér heima og í Evrópu, sem gefur rýmri tíma til að ná samstöðu sem tryggi hagsmuni þjóðarinnar.
  • Sú breyting á stjórnarskránni taki gildi sem tryggir að þjóðin geti tekið þessar brýnu ákvarðanir um stöðu Íslands í Evrópu á næsta kjörtímabili.

Ekki er rökrétt að veikja stöðu Íslands með því að loka á einstaka kosti meðan ekki er vitað að aðrir séu færir. Við skorum því á fólkið í landinu að taka höndum saman um öfgalaus viðhorf, að beita áhrifum sínum til að þrýsta á stjórnmálaflokkana og treysta samstöðu um þjóðarhagsmuni, festu í alþjóðasamskiptum og eflingu hagstjórnar á Íslandi. Þannig verða samkeppnishæfni og ásættanleg lífskjör þjóðarinnar tryggð til framtíðar.“

Andrés Magnússon framkvæmdastjóri, SVÞ – Andrés Pétursson skrifstofustjóri, Rannsóknaþjónusta HÍ – Ari K Jónsson rektor, HR – Árni Gunnarsson fv. alþm – Árni Oddur Þórðarson framkvæmdastjóri, Eyrir invest – Baldur Þórhallsson prófessor, HÍ – Benedikt Jóhannesson framkvæmdastjóri, Talnakönnun – Björn Sigurbjörnsson fv. ráðuneytisstjóri – Bolli Valgarðsson ráðgjafi, KOM – Einar Stefánsson læknir – Ellisif Tinna Víðisdóttir rekstrarstjóri, Thule – Erna Bryndís Halldórsdóttir löggiltur endurskoðandi, Hyrna – Finnbjörn A. Hermannsson formaður, Samiðn – Finnur Oddsson aðstoðarforstjóri, Nýherji – Friðrik Pálsson forstjóri, Hótel Rangá – G.Valdimar Valdimarsson kerfisfræðingur, Ferli – Gísli Hjálmtýsson framkvæmdastjóri, Thule – Grímur Sæmundsen forstjóri, Bláa lónið – Guðmundur Gunnarsson fv. formaður rafiðnarsambandsins – Gylfi Arnbjörnsson forseti, ASÍ – Gylfi Sigfússon forstjóri, Eimskip – Halldór Einarsson framkvæmdastjóri, Henson – Halldór Halldórsson formaður, Samband ísl. sveitarfélaga – Hanna Katrín Friðriksson framkvæmdstjóri, Icepharma – Hannes G. Sigurðsson aðstoðarframkvæmdastjóri, SA – Haraldur Flosi Tryggvason stjórnarformaður, OR – Helga Valfells framkvæmdastjóri, NSA – Helgi Magnússon framkvæmdastjóri, Eignarhaldsfélagið Harpa – Hilmar B. Janusson sviðsforseti, HÍ – Hilmar P. Valgarðsson framkvæmdastjóri, Eimskip – Hjörleifur Pálsson fjármálastjóri, Össur – Jóhann R. Benediktsson framkvæmdastjóri, HBT International  – Jón Ásbergsson framkvæmdastjóri, Íslandsstofa – Jón Ingvarsson lögfræðingur – Jón Kristjánsson fv. alþm – Jón Sigurðsson fv. form Framsóknarflokksins – Jón Sigurðsson forstjóri, Össur – Karl Steinar Guðnason fv. alþm – Kolbeinn Kolbeinsson framkvæmdastjóri, Ístak – Kolbrún Hrund Víðisdóttir framkvæmdastjóri, Veisluturninn – Kristín Pétursdóttir forstjóri, Auður Capital – Kristján Þorsteinsson sérfræðingur, Marel – Kristrún Heimisdóttir lektor, HA – Loftur Árnason stjórnarformaður, Ístak – Lúðvík Bergvinsson fv. alþm – Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóri, Borgarleikhúsið – Margrét Guðmundsdóttir forstjóri, Icepharma – Margrét Kristmannsdóttir framkvæmdastjóri, Pfaff – Margrét Frímannsdóttir fv. alþm – Páll Rafnar Þorsteinsson ráðgjafi, KOM – Pétur J. Eiríksson stjórnarformaður, Harpa – Ragnheiður Kolsoe þróunarfræðingur – Rannveig Guðmundsdóttir fv. alþm – Sigsteinn Grétarsson aðstoðarforstjóri, Marel – Sigurður Harðarson framkvæmdastjóri, Centra – Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri, Já Ísland – Stefán Jón Hafstein sviðsstjóri, ÞSSÍ – Stefán Thors skipulagsstjóri, Skipulagsstofnun – Svana Helen Björnsdóttir formaður, SI – Thomas Möller stjórnarformaður, Rými – Valgerður Sverrisdóttir fv. utanríkisráðherra – Vésteinn Ólason fv. prófessor, HÍ – Vilhjálmur Egilsson framkvæmdastjóri, SA – Vilhjálmur Þorsteinsson fjárfestir, – Vilmundur Jósefsson formaður, SA – Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir alþingismaður – Þorkell Sigurlaugsson stjórnarformaður, FSÍ – Þorsteinn Pálsson fv. forsætisráðherra – Þórður Harðarson læknir – Þórður Magnússon stjórnarformaður, Eyrir invest – Þórður Sverrisson forstjóri, Nýherji – Þórunn Sveinbjarnardóttir fv. umhverfisráðherra  – Þráinn Þorvaldsson framkvæmdastjóri, SagaMedica – Þröstur Ólafsson fv. framkvæmdastjóri Sinfóníunnar – Örn Gústafsson forstjóri, Okkar líf

(Undir yfirlýsinguna skrifar fólk sem einstaklingar. Starfsheiti og vinnustaður eru aðeins til glöggvunar.)