Mikilvægasta verkefni íslenskra stjórnmála er að tryggja sambærileg lífskjör og í grannlöndum. Við ungu fólki á Íslandi blasir hins vegar framtíð með lægri launum, dýrara lánsfé, minna athafnafrelsi og veikara velferðarkerfi. Þessari framtíðarsýn þarf að breyta.

Fyrirsjáanlegt er að Ísland muni búa við takmarkanir á viðskiptafrelsi um langa framtíð verði ekkert að gert.

Þær hugmyndir sem uppi eru um nýtt form gjaldeyrishafta sýna – svo að ekki verður um villst – að óbreytt staða er óhugsandi og endurskoðun samningsins um Evrópska efnahagssvæðið er óhjákvæmileg.

Stöðu Íslands á innri markaðnum verður að styrkja og jafna samkeppnisstöðu við nágrannalönd. Því er nauðsynlegt að ná breiðri samstöðu um þessi brýnustu markmið:

  • Agaða hagstjórn sem samræmi stefnuna í ríkisfjármálum og málefnum atvinnuveganna markmiðinu um fjármálastöðugleika og upptöku nothæfs gjaldmiðils.
  • Traustan pólitískan stuðning við efnahagsmarkmiðin og aðildarviðræður við Evrópusambandið. Einungis þannig næst fram eins hagstæður samningur og mögulegt er, sem þjóðin tekur síðar afstöðu til.
  • Nýja raunhæfa áætlun um aðildarviðræðurnar með hliðsjón af aðstæðum hér heima og í Evrópu, sem gefur rýmri tíma til að ná samstöðu sem tryggi hagsmuni þjóðarinnar.
  • Sú breyting á stjórnarskránni taki gildi sem tryggir að þjóðin geti tekið þessar brýnu ákvarðanir um stöðu Íslands í Evrópu á næsta kjörtímabili.

Ekki er rökrétt að veikja stöðu Íslands með því að loka á einstaka kosti meðan ekki er vitað að aðrir séu færir. Við skorum því á fólkið í landinu að taka höndum saman um öfgalaus viðhorf, að beita áhrifum sínum til að þrýsta á stjórnmálaflokkana og treysta samstöðu um þjóðarhagsmuni, festu í alþjóðasamskiptum og eflingu hagstjórnar á Íslandi. Þannig verða samkeppnishæfni og ásættanleg lífskjör þjóðarinnar tryggð til framtíðar.

Reykjavík, 2. október 2012,

Eftirfarandi skrifuðu undir yfirlýsinguna. Starfsheiti aðeins til glöggvunar, en allir mættu til fundar sem einstaklingar en ekki fulltrúar annarra

Andrés Magnússon, frkvstj. Samt. Verslunar og Þjónustu

Andrés Pétursson, Alþjóðastofnun HÍ

Ari K Jónsson rektor HR

Árni Gunnarsson, fv. alþm

Árni Oddur Þórðarson, Eyri

Baldur Þórhallsson, HÍ

Benedikt Jóhannesson, frkvstj. Talnakönnunar

Björn Sigurbjörnsson, fv. ráðuneytisstj.

Bolli Valgarðsson, ráðgjafi

Einar Stefánsson, læknir

Ellisif Tinna Víðisdóttir, Thule

Erna Bryndís Halldórsdóttir, lögg. end.

Finnbjörn A. Hermannsson, form. Samiðnar

Finnur Oddsson, frkvstj. Viðskiptaráðs

Friðrik Pálsson, forstj. Hótel Rangá

G.Valdimar Valdimarsson, kerfisfr.

Gísli Hjálmtýsson, frkvstj. Thule

Grímur Sæmundsen, forstj. Bláa lónsins

Guðmundur Gunnarsson, verkalýðsforingi

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

Gylfi Sigfússon, forstj. Eimskips

Halldór Einarsson, Henson

Halldór Halldórsson, form. Samb. ísl. sveitarfél.

Hanna Katrín Friðriksson, frkvstj. hjá Icepharma

Hannes G. Sigurðsson, aðstfrkvstj. SA

Haraldur Flosi Tryggvason, form. stj. Orkuveitunnar

Helga Valfells, Nýsköpunarsjóði

Helgi Magnússon, iðnrekandi

Hilmar B. Janusson, deildarforseti, HÍ

Hilmar P. Valgarðsson, Eimskipafél.

Hjörleifur Pálsson, Össuri

Jóhann R. Benediktsson HBT International

Jón Ásbergsson, Íslandsstofu

Jón Ingvarsson, lögfr.

Jón Kristjánsson, fv. alþm.

Jón Sigurðsson, fv. form . Framsóknarflokksins

Jón Sigurðsson, Össuri

Karl Steinar Guðnason, fv. alþm.

Kolbeinn Kolbeinsson, Ístaki

Kolbrún Hrund Víðisdóttir frkvstj. 19 hæð og Turninn

Kristín Pétursdóttir, Auði Capital

Kristján Þorsteinsson, Marel

Kristrún Heimisdóttir, lektor

Loftur Árnason, Ístaki

Lúðvík Bergvinsson, fv. alþm.

Magnús Geir Þórðarson, LR

Margrét Guðmundsdóttir, Icepharma

Margrét Kristmannsdóttir, Pfaff

Margrét Frímannsdóttir, fv. form. Alþýðuflokksins

Páll Rafnar Þorsteinsson, stjórnmálafr. KOM

Pétur J. Eiríksson, form. Hörpu

Ragnheiður Kolsoe, þróunarfulltr.

Rannveig Guðmundsdóttir, fv. alþm.

Sigsteinn Grétarsson, Marel

Sigurður Harðarson, Centra

Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, frkvstj. Já Íslands

Stefán Jón Hafstein, Þróunarsamvinnust.

Stefán Thors, Skipulagsstofun

Svana Helen Björnsdóttir, form. SI

Thomas Möller, Rými

Valgerður Sverrisdóttir, fv. utanríkisráðh.

Vésteinn Ólason, próf.

Vilhjálmur Egilsson, frkvstj. SA

Vilhjálmur Þorsteinsson, fjárfestir

Vilmundur Jósefsson, form. SA

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, alþm.

Þorkell Sigurlaugsson, form. Framtakssjóðsins

Þorsteinn Pálsson, fv. forsætisráðh.

Þórður Harðarson, læknir

Þórður Magnússon, Eyri

Þórður Sverrisson, forstj. Nýherja

Þórunn Sveinbjarnardóttir, fv. ráðh.

Þráinn Þorvaldsson Saga Medica.

Þröstur Ólafsson, fv. frkvstj. Sinfóníunnar

Örn Gústafsson, Okkar líf