Markmiðið með IPA vinnunni er að átta sig á stöðu og styrk íslenskrar stjórnsýslu og stofnana andspænis ESB til að tryggja hagsmuni Íslands. Þetta verkefni þarf að vinna með hagsmuni Íslands í huga rétt eins og viðræðurnar um sjálfan aðildarsamninginn. Sé því ekki sinnt er staða Íslands því veikari.  Við þurfum líka á þessari vinnu að halda.
Ein af meginniðurstöðum skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis var að stjórnsýsla hér á landi hefur verið of veik.
Öllum ber saman um stoðkerfi atvinnulífsins er flókið og opinber áætlanagerð ekki nægilega samþætt þannig að væntur árangur náist.
Sá stuðningur og ráðgjöf sem Íslandi stendur til boða á umsóknartímanum er einfaldlega til þess að efla hér stjórnsýslu og stofnanakerfið og gera áætlanagerð samþættari og markvissari. Auk þess geta lykilaðilar kynnst bæði regluverki ESB og þeim stuðningi sem þar býðst til þess að geta í framtíðinni haft raunveruleg áhrif og nýtt sér stoðkerfi ESB sínum landsvæðum og atvinnugreinum til framdráttar.

Öll þessi vinna er okkur nauðsynleg og gagnleg hvort sem af aðild að ESB verður á endanum eða ekki.
Órökstuddar upphrópanir um notkun á orðinu „aðlögun“ breyta engu um efnislegar staðreyndir.

Samandregið:

Við þurfum sterkari stjórnsýslu, markvissari og einfaldari stofnanauppbyggingu og stoðkerfi fyrir opinbera áætlanagerð og stuðning við atvinnu- og svæðisþróun. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, nauðsyn betri nýtingar opinbers fjár, ákall um eflda atvinnu- og svæðaþróun og aðildarviðræður við ESB eru bæði tilefni og tækifæri til að ráðast í þetta verk. Það er einfaldlega skynsamlegt og hagsýnt að vinna þetta samhliða aðildarviðræðum þegar stuðningur og ráðgjöf býðst enda skilar það betri og markvissari stjórnsýslu og stofnunum um leið og staða Íslands verður sterkari gagnvart ESB hvort sem við erum utan eða innan sambandsins. Markmiðið er það sama og með sjálfum aðildarsamningum: Tryggja íslenska hagsmuni gagnvart ESB.